Žďárská liga v požárním útoku

Úplná pravidla

Oficiální pravidla zde: pravidla Žďárské ligy 2024

Přihláška na jednotlivá kola Žďárské ligy - družstvo vyplní a odevzdá při prezenci.

Pojištění závodníků nad 18 let:
Oznámení úrazu osob starších 18 let (pojišťovna HVP, verze pro Excel)
- tento formulář musí mít pořadatel na soutěži a použít ho k evidenci úrazů. Po vyléčení (trvá-li déle než 14 dní) se bude zraněnému hodit oznámení pojistné události se zprávou ošetřujícího lékaře.

Pojištění závodníků do 18 let:
Oznámení úrazu pojišťovně Generali
- tento formulář musí mít pořadatel na soutěži a použít ho k evidenci úrazů. Můžou se hodit i pojistné podmínky a informace pro pojištěné a úplné znění pojistné smlouvy.

Dále pro pořadatele:
Vzor oficiální výsledkové listiny

Stručná pravidla

Žďárská liga je otevřená soutěž.
Nezáleží na tom, z jakého okresu jste.

Provedení požárního útoku na Žďárské lize se nijak výrazně neliší od Extraligy a jiných okresních lig.

ŽL obecně:

 • Seriál soutěží v požárním útoku
 • Kategorie: muži, ženy, junioři, juniorky
 • 12 družstev mužů, 8 družstev žen, 5 družstev juniorů a 5 družstev juniorek v jednotlivých závodech získávají body
 • Pro celoroční vyhodnocení je nutné zúčastnit se šesti závodů

Provedení útoku:

 • Vychází z pravidel požárního sportu a Extraligy ČR v požárním útoku
 • 2 savice délky 2,5 metru, stroj na základně může být nastartován, 3 hadice B pro muže, 2 B pro ženy, rozdělovač a 2 x 2 hadice C.
 • Výstroj: helma, opasek, dlouhé nohavice, triko zastrčené do kalhot. Sportovní nebo pracovní obuv. Tretry jsou povoleny.
 • Dva pokusy na start, mezi povelem "pozor" a výstřelem bývá přibližně sekundová prodleva. Může trvat i déle, jsou-li závodníci po povelu "pozor" neposední.
 • Savice nesmí být namočena do vody, není-li na ní namontován koš (Pád samotného koše do vody není důvodem k diskvalifikaci.)
 • Závodníci musí dokončit útok s výstrojí, kterou měli na startu.

Technické podmínky:

 • Trať: muži 10+90 metrů, ženy 10+70 metrů. Zákaz umisťování vlastních značek na závodní trať (např. sprejování) Pořadatel na trati umístí jednotné značky po 18 metrech pro muže a po 17,5 metrech pro ženy.
 • Stroj: musí vizuálně odpovídat schválenému typu, vyžadují se funkční klouby a funkční zpětná klapka.
 • Juniorské kategorie se běhají s přetlakovým ventilem
 • Hadice: jsou povoleny úzké hadice B65 a C42. Délka minimálně 19 metrů, kontroluje se jedna náhodně vybraná hadice po skončení útoku.
 • Terče: srážecí.

Máte-li nějaké nejasnosti, přečtěte si celá pravidla, ptejte se v diskuzi nebo na poradě velitelů (bývá vždy po nástupu).

Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová