Žďárská liga v požárním útoku

Od letoška naše liga nedělí družstva na žďárská a mimožďárská. Ceny i body se budou rozdělovat bez ohledu na původ družstva. Do celoročního hodnocení budou zahrnuta všechna družstva, která se zúčastní alespoň osmi kol.

Napsal: Martin - Lhotky
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová