Žďárská liga v požárním útoku

V pátek 27. listopadu se v Litavě uskutečnila schůze výkonného výboru Žďárské ligy. Jejím cílem bylo připravit výroční schůzi a projednat a připravit návrhy na změny pravidel.

Návrhy, které jsme předběžně prodiskutovali a budou hlasované na nadcházející schůzi:

 • výslovné uvolnění příjezdů ženských družstev (do začátku soutěže žen)
 • savice sešroubované do konce útoku - proběhla živá diskuze o tom, zda toto pravidlo uvolnit (na "spojené") nebo zrušit z důvodu nejasného posuzování
 • povinnosti pořadatele - odeslat výsledky do 20:00 téhož dne na email zapisovatele (krom nočních soutěží)
 • povinnosti pořadatele - vyznačit jednotné značky po 18 a 17,5 metrech, případně i zakázat "sprejování" vlastních značek

Byl vysvětlen výklad pravidla o nástřikové čáře. Nástřiková čára není chápaná jako zeď, například ruce závodníka nebo proudnice se může nacházet ve vzduchu nad i za nástřikovou čárou. Diskvalifikuje se pouze při dotyku čáry nebo země za ní.

Výroční schůze se uskuteční 9. ledna v netínské restauraci, hodina bude ještě upřesněna na rozeslaných přihláškách.

O nových pořadatelích se bude hlasovat tajně, na předtištěných lístcích, výběrem dvou z patnácti soutěží, které nemají být do ŽL 2010 zařazeny.

Právo hlasovat o pořadatelích budou mít sbory, které splňují aspoň jednu ze tří podmínek:

 • mají družstvo mužů do 15. místa v ŽL 2009
 • mají družstvo žen do 10. místa v ŽL 2009
 • žádají o pořádání ŽL 2010

Konkrétně jsou to tyto SDH:

 • Benetice
 • Čikov
 • Heroltice
 • Hluboké
 • Jasenice
 • Katov
 • Krokočín
 • Kundratice
 • Lavičky
 • Lhotky
 • Lhotky Sport
 • Litava
 • Maršovice
 • Meziříčko
 • Netín
 • Olší
 • Radostín nad Oslavou
 • Stanoviště
 • Starý Lískovec Sport
 • Velké Meziříčí
 • Zbraslav

A to je vše, přátelé!

Martin - Lhotky
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová