Žďárská liga v požárním útoku

Pro zájemce o pořádání dílčího závodu 23. ročníku ŽL 2018. Je bezpodmínečně nutné žádost předat osobně do rukou vedoucího VR ŽL nebo zaslat poštou na adresu: Vladimír Sklenář, Netín 95, 594 44 do 31.10.2017

Žádost musí obsahovat originální razítko pořadatele včetně podpisu zodpovědného zástupce. Na žádosti došlé v elektronické, SMS podobě a doručené po termínu nebude brán zřetel.

Napsal: Hans Cirkus
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová