Žďárská liga v požárním útoku

V sobotu 24. dubna 2010 se v hasičské klubovně v Netíně konala schůze výkonné rady Žďárské ligy. Na programu byly tyto body

  • informace o spolupráci s pivovarem Jihlava
  • výběr loga ŽL na základě vypsané soutěže
  • volba nového vedení Žďárské ligy

Spolupráce s pivovarem Jihlava. Prostřednictvím okresního sdružení byla uzavřena smlouva o propagaci značky Ježek na soutěžích ŽL. Smlouva neobsahovala všechny dohodnuté body spolupráce a v některých věcech zůstávaly nejasnosti, Rada ŽL proto požádala M. Jágrika jako zástupce OSH o zjištění dalších informací a navrhla doplnění smlouvy o některé upřesňující dodatky.

(Podle nejnovějších informací se podařilo dohodnout většinu bodů tak, jak bylo původně domluveno. Spolupráce se sponzorem se tedy může rozběhnout naplno.)

Kontaktní osoba jihlavského pivovaru pro ŽL je paní Eva Vařejčková, email ev@pivovar-jihlava.cz. Spolupráci s pivovarem zajišťuje také firma Nápoje Měřín, kontaktní osoba p. Josef Homola, tel. 602 595 039, email napoje-homola@merin.cz.

Pořadatel si může vybrat, zda chce soutěž zajistit přímo od pivovaru, nebo prostřednictvím nápojářské firmy.

Našlo se řešení i pro milovníky Černé Hory, čepování ČH na některých soutěžích nebude vadit, ale tito pořadatelé přijdou o slevu "5+1".

Organizační záležitosti kolem spolupráce s pivovarem budou pořadatelům sděleny na první soutěži v Litavě, případně na jednáních výkonné rady.

Výběr loga ŽL. Ze dvou dorazivších návrhů bylo vybráno logo od Zuzany Káňové z SDH Lhotky Sport. Nové logo již brzy uvidíte v záhlaví webu a bude k dispozici ke stažení. Pořadatelé jednotlivých soutěží byli neformálně vyzváni, aby logo využívali např. na výsledkových listinách.

Volba vedení ŽL. Předseda Výkonné rady Vladimír Sklenář vyslovil přání, aby od letoška jeho funkci vykonával někdo jiný. K dosavadnímu vedení ŽL ale nebyly vysloveny žádné námitky a ani se nepřihlásil zájemce o funkci ve vedení Rady. Jednomyslně tedy bylo schváleno staronové vedení ve složení: Vladimír Sklenář (SDH Netín) - předseda, Lukáš Handl (SDH Litava) - 1. místopředseda, Luboš Marek (SDH Lhotky) - 2. místopředseda.

Martin - Lhotky Sport
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová