Žďárská liga v požárním útoku

Přátelé, nepochybně sledujete vývoj kolem situace s nákazou, jak postupuje světem. Ovlivňuje samozřejmě i nás. V současné době je nejdůležitější samozřejmě zdraví a zvládnutí celé situace v rámci regionu, republiky i celosvětově. Byl vydán pokyn od SH ČMS, jak budeme dále postupovat. Všechno se odvíjí od vývoje epidemie. Samozřejmě se podřídíme pokynům nadřazených orgánů a přispějeme ke zvládnutí celé situace. Je připraveno několik scénářů, jak by se mohla, nejen ŽL, v letošním roce realizovat či nikoliv. Rozhodujícím termínem určitě budou Velikonoce, kdy bude více zřejmé, zda se daří potlačit nákazu a mohlo by se přemýšlet o případném uvolnění. Jisté je, že květnové termíny jsou už z dnešního pohledu neuskutečnitelné. Scénář zatím počítá s uzávěrou do 30. 6., což je půlka ligy. V dohledné době se bude rada snažit sejít (virtuálně) a nastínit prozatímní návrhy, vše ale opravdu záleží na vývoji celkového stavu. Je zřejmé, že jsme dosud neřešili takto závažnou situaci a naše „války“ o pravidla a další chvilky na závodech se dnes zdají skutečně malicherné. Přátelé, kamarádi, v těchto těžkých chvílích vám přeji, i za Radu ŽL, mnoho sil a naděje, že se co nejdříve setkáme. Dodržujme pravidla, jděme příkladem. Vladimír Sklenář

Napsal: Hans Cirkus
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová