Žďárská liga v požárním útoku

Zápis z předligové schůze v Litavě, která se konala 26. dubna 2014.

Upřesnění pravidel jsou již zapracované v pravidlech.

1. Upřesnění pravidla o poruchách časomíry

  • v případě dílčí poruchy časomíry se start bude opakovat. Oprava časomíry musí být provedena do 60 min včetně odzkoušení.
  • v případě vážné, neodstranitelné poruchy časomíry se budou doposud naměřené časy probíhající kategorie touto el. časomírou anulovat. Pořadí v soutěži určí pořadatel – tato kategorie, případně celá soutěž (pokud nebude k dispozici náhradní časomíra pro druhou kategorii) nebude započítávaná do celkového hodnocení Žďárské ligy

2. Obměna v rozhodčích na technickou přejímku

Jaroslav Vojta, SDH Olší, tel. 605 268 840

Vladimír Sklenář, SDH Netín, tel. 606 434 079

Jakub Slezák, SDH Maršovice, tel. 605 546 349

František Kudláč, SDH Kundratice, tel. 608 530 664

Luděk Rouš, SDH Krokočín, tel. 737 214 293

3. Zpřesněna pravidla práce výkonné rady

Před každou soutěží přítomní členové výkonné rady společně s hlavním rozhodčím zkontrolují: (zajistí vedoucí výkonné rady, v jeho nepřítomnosti jeden z jeho zástupců) – výkonnou radu svolá zástupce VR pořádajícího SDH.

Přítomní členové výkonné rady ŽHL budou po celou dobu soutěže označeni cedulkou, páskou apod. Přítomnost vedoucího výkonné rady nebo jeho zástupce na soutěži zajistí pořádající organizace. Soutěž může být zahájena, až po odsouhlasení podmínek přítomnými členy výkonné rady ŽL. V případě, že výkonná rada shledá určitý nedostatek či závadu, určí pořadatelům přiměřený čas k jejich odstranění.

Člen výkonné rady pořádajícího SDH na nástupu zapíše do sešitu čitelně družstva, která si půjčují závodníka z jiného družstva a jeho post. Před startem prvního družstva předá sešit startérovi, který bude kontrolovat dodržování pravidla půjčování závodníků.

4. Pravidlo o koši spadnuvším do kádě

Víťa Novák (Oskar) – upozornil na nové pravidlo PS o možnosti namontovat zpět na savici upadlý koš v kádi. – bude hodnoceno jako doposud dle níže uvedeného pravidla ŽL.

  • koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, pokud upadne nenašroubovaný koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a bude následně namontován nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
  • koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje

5. Přímé přesosy ze soutěží

Informace Hanse Kupky – v letošním ročníku pravděpodobně nebude možné zajistit on-line přenosy ze soutěží ŽL. Bude upřesněno na 1. soutěži ve Velkém Meziříčí

Mirek Jágrik, OSH Žďár n. S.
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová