Žďárská liga v požárním útoku

Pro zájemce o pořádání dílčího závodu 18. ročníku ŽL 2013 připomínám dodržení termínu 31. října 2012 pro doručení žádosti.

Žádost nemusí obsahovat termín, řešení proběhne na výroční schůzi v lednu. Je bezpodmínečně nutné žádost předat osobně do rukou vedoucího VR ŽL nebo zaslat poštou na adresu: Vladimír Sklenář, Netín 95, 594 44.

Žádost musí obsahovat originální razítko pořadatele včetně podpisu zodpovědného zástupce. Na žádosti došlé v elektronické, SMS podobě a doručené po termínu nebude brán zřetel.

Za VR ŽL V. Sklenář
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová