Žďárská liga v požárním útoku

Maršovice, 8. ledna 2011. Na výroční schůzi Žďárské ligy dorazili zástupci osmnácti ze dvaceti pozvaných sborů, tedy celkem slušná účast. Navštívili nás také Jan Slámečka za Okresní sdružení ve Žďáře nad Sázavou a Mirek Jágrik za partnera soutěže, Hasičskou vzájemnou pojišťovnu

Vladimír Sklenář přivítal všechny přítomné a nastínil program schůze. Lukáš Handl ve výroční zprávě shrnul vše, co jsme za poslední rok na Žďárské lize prožili. Následovalo zhodnocení vývoje ligy za posledních pár let, čili pochválili jsme se :-)

Pořadatelská úroveň soutěží je srovnatelná s ligami, které jsme si před několika lety dávali za vzor. Snad je to vidět i na zvyšujícím se na počtu pravidelných účastníků Žďárské ligy. V roce 2006 to bylo 22 družstev, 2007 – 25 družstev, 2008 – 26 družstev, 2009 – 30 družstev, 2010 – 41 družstev!

Přestože pravidla už jsou celkem ustálená, našlo se i letos pár návrhů na změny. Vše jsme prodiskutovali a hlasovali s tímto výsledkem:

  • Pravidlo o půjčování závodníků zůstává tak, jako dosud – ovšem s jednou novinkou. Družstvo, které si na soutěži chce půjčit závodníka, uhradí u prezence 100 Kč ve prospěch Žďárské ligy. Takto vybrané peníze budou použity (spolu se sponzorskými dary a příspěvky od pořadatelů) do výher při závěrečném vyhlášení. Proti tomuto příspěvku družstvo obdrží doklad o zaplacení. Přesné znění pravidel a systém, aby vše fungovalo organizačně i účetně, domyslí Rada ŽL.
  • Další změnou je pravidlo o předčasných odjezdech (účast na nástupu). Přiklonili jsme se k modelu, který funguje na Extralize – družstvo má za sezónu povoleny 2 předčasné odjezdy, nemusí se omlouvat ani vysvětlovat, kam odjíždí. Pokud se nezúčastní závěrečného nástupu potřetí, už nedostane body, ani kdyby jim doma hořelo :-)
  • Proběhly drobné změny v doporučených rozhodčích a v lidech na technické přejímce – vše bude v nové verzi pravidel, které budou zveřejněny po schůzi Rady ŽL.
  • Hlasovalo se také o tom, zda měnit pravidlo o minimálním počtu 8 soutěží a pravidlo o značkách na dráze. Obojí zůstává při starém. Neujal se ani návrh na povinnost pořadatele pořizovat na soutěži videozáznam.

Hospodář ŽL Mirek Jágrik upozornil na potíže s předáváním financí na závěrečném vyhlášení (družstva s sebou nevozí razítka) a na potíže při vyúčtování příspěvku od OSH. Rada ŽL ve spolupráci s OSH bude hledat řešení.

Byly představeny možnosti sponzorství na novou sezónu; kromě Jihlavského Ježka se ke spolupráci nabízí i Velkopopovický Kozel s velice zajímavou nabídkou; vedení ŽL bude jednat o podrobnostech spolupráce s oběma pivovary, závěrečný výběr provede Rada ŽL.

Nejnapínavější bod na programu byl beze sporu výběr pořadatelů pro novou sezónu. Na stole leželo 14 žádostí o pořádání, přičemž zvykem na ŽL je 13 a v dřívějších letech 12 soutěží.

Pro letošní rok jsme si dopředu nestanovili žádné limity – počet soutěží mohla schůze stanovit podle uvážení. Vzhledem k tomu, že všichni žadatelé se jevili jako zkušení a dosavadní úroveň soutěží je uspokojivá, položili jsme si otázku, zda je vůbec nějaký důvod omezovat počet soutěží na čísle 12 nebo 13. Většina družstev stejně ke 13 soutěžím ŽL jezdí i další příležitostné „pohárovky“ nebo pár soutěží jiné ligy. Proto zástupci soutěžících rozhodli, že Žďárská liga 2011 bude mít 14 soutěží (viz kalendář). K hlasování o jednotlivých pořadatelích tedy vůbec nedošlo.

A to bylo z oficiálního programu vše. Hasičům a hasičkám z Maršovic patří dík za přípravu schůze!

Co bude dál? Za nějaký čas bude svolána schůze Rady Žďárské ligy, která dojedná organizační záležitosti a schválí znění pravidel na rok 2011. A pak už liga může začít!

Napsal: Martin - Lhotky Sport
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová