Žďárská liga v požárním útoku

V požární zbrojnici ve Velkém Meziříčí, 23. února 2013.

Přítomni: členové Rady ŽL v počtu skromném (sníh zasypal jim silnice), starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman, zástupce Plzeňského Prazdroje Jaroslav Novotný.

Program:

  1. Termíny ŽL: SDH Maršovice souhlasily s pořádáním posledního kola v sobotu 28. září. Předposlední kolo uspořádají Lhotky Sport v neděli 22. září. Soutěž v Krokočíně se posunuje na 22. června.
  2. Přetlakový ventil: Potvrdilo se, že je možné v souladu se Směrnicí hasičských soutěží v propozicích soutěže uvést nepoužití přetlakového ventilu, pořadatel tím nic neporušuje. Žďárská liga toto zanese do svých pravidel, soutěže tedy budou bez přetlakového ventilu, jako dosud. Na odpovědnostní pojištění pořadatele to nemá žádný vliv. Co se týká úrazového pojištění soutěžících členů SH ČMS nad 18 let – pokud by nová úrazová smlouva SH ČMS s HVP byla brána doslovně, stejně by použití přetlakového ventilu nepomohlo, smlouva by totiž nepokrývala ani úrazy související s použitím „upraveného stroje“. Podle informací z Ústředí by toto ustanovení smlouvy snad mohlo být posuzováno benevolentněji (i když situace je zatím trochu nepřehledná). Obecně ale platí, že úrazové pojištění soutěžících je záležitostí soutěžících. Soutěžící mají možnost uzavřít i jiné úrazové pojištění, což Žďárská liga doporučuje každému sboru ke zvážení.
  3. Přenosy ze soutěží: Hans Kupka ukončil spolupráci s Hasici150.tv. Připravuje náhradní možnost přenosů ze soutěží, představí ji během cca 14 dní v diskuzi na webu ŽL.
  4. Sponzoring od pivovaru: Na lednové schůzi bylo schváleno pokračování spolupráce s Plzeňským Prazdrojem. Toto chtěl zvrátit pivovar Havlíčkův Brod (Rebel) účastí na jednání Rady ŽL, nicméně jeho zástupce na schůzi nedorazil. Byl ale přítomný p. Jaroslav Novotný, zástupce Plzeňského Prazdroje (Velkopopovický Kozel). Zopakoval jejich nabídku, vyslechl si připomínky pořadatelů k minulé sezóně. Popsal zástupcům ŽL, co je možné půjčit na soutěže – slunečníky, skládací stánky, výčepní zařízení, to vše v dostatečném množství, včetně dvojkol. Dohodnuto, že na dubnovém jednání Rada ŽL vybere druhého alternativního dodavatele k p. Homolovi, který bude od pivovaru vybaven a pověřen k zavážení soutěží ŽL – pořadatelé si budou moct vybrat. Po celý rok probíhá akce Hasičský rok s Kozlem s akcí „4 sudy + 1 zdarma“, nově však bude nutné posílat na kontaktní adresu doklad o nákupu piva s razítkem a podpisem sboru (akce byla zneužívána). V rámci sponzoringu ŽL bude probíhat akce „5 sudů + 1 zdarma“. Novinkou je, že akce 4+1 a 5+1 je možné kombinovat. P. Novotný je k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů s dodávkou nápojů a vybavení. Telefon 724 617 725, email jaroslav.novotny@pilsner.sabmiller.com.
  5. Školení rozhodčích: 23. března proběhne školení rozhodčích (pro požární sport, tj. nejen pro požární útoky, ale i štafety, běh na 100 metrů). Zájemci nechť se hlásí M. Jágrikovi na emailu jagrik@hvp.cz.

Příští jednání Rady ŽL proběhne jako obvykle během dubna. Odsouhlasíme na něm nové znění pravidel, dořešíme zbývající organizační záležitosti.

Zapsal: Martin - Lhotky Sport
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová