Žďárská liga v požárním útoku

Soutěž v Jasenici v sobotu 13. září se nemohla uskutečnit kvůli několikadenním vydatným dešťům, které podmáčely tamní trať a znemožnily příjezd k závodišti (brod přes potok se zvýšenou hladinou).

Na schůzi 15. září v Netíně se Rada Žďárské ligy – v souladu s pravidly ŽL – přesvědčivou většinou usnesla na uspořádání soutěže v náhradním termínu 28. září v 11.00 hodin s tím, že jde o konečné datum (pozor, změna začátku soutěže, původně byl ve 12.00 hodin).

Napsal: Martin - Lhotky Sport
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová