Žďárská liga v požárním útoku

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA

Ždárská hasičská liga 2020

V neděli 17.5.2020 se sešla rada Žďárské ligy, aby rozhodla o letošním ročníku LIGY ve světle omezení vyvolaných pandemií. Vedení OSH ve Žďáře nad Sázavou rozhodlo o zrušení více kolových soutěží, tedy i Žďárské ligy 2020. Všechny soutěže SH ČMS jsou do 30.6.2020 zrušeny. Od 1.7.2020 je pořádání jednotlivých soutěží je na rozhodnutí pořadatele za předpokladu, že akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů a musí splňovat platná hygienická nařízení. Abychom vyslechli názor pořadatelů i soutěžících svolává rada Žďárské ligy schůzku pro pořadatele a týmy účastnící se ligy v úterý 16.6.2020 v 18­.00 hodin na sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. Žádáme pořadatele letošního ročníku, aby na schůzce informovali o rozhodnutí SDH o pořádání soutěže a pořadatelé, kteří nemohli svoji soutěž uskutečnit v termínu do 30.6.2020 zda jsou ochotni za dodržení platných podmínek pro sportovní akce svoji soutěž uspořádat v prázdninovém termínu. Soutěžící pak, zdali by prázdninové termíny akceptovali.

Napsal: Hans Cirkus
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová