Žďárská liga v požárním útoku

Vážení, jelikož čas neúprosně letí, Rada ŽL se rozhodla jít událostem poněkud naproti i přes prozatímní omezení týkající se veřejného života. Vše se bude odvíjet od potenciálních uvolnění, ovšem v závislosti i na ochotě pořadatelů a touze po sportování všech ostatních.
Po předběžných jednáních je zajištěna podpora OSH, HVP, a pivovaru Velkopopovický Kozel. S ostatními podporovateli jsou vedena jednání. Forma a výše podpory se bude odvíjet od aktuálních možností dle vládních nařízení.
Do letošního ročníku se přihlásilo prozatím 10 zájemců o pořádání závodu v rámci ŽL. Určitě sledujete v diskuzi, ale pro přehlednost budou i zde: 23. 5. Velké Meziříčí 30. 5. Netín 12. 6. Čikov 19. 6. Jasenice 20. 6. Lavičky 7. 8. Meziříčko 8. 8. Radostín nad Oslavou 28. 8. Zbraslav 11. 9. Jabloňov 12. 9. Hamry Další zájemci se ovšem můžou zapojit, ba co víc, jsou vítáni.
Tyto termíny jsou navržené, neodsouhlasené, na republikové úrovni došlo též k určitým změnám, proto definitivní rozhodnutí bude učiněno až na ustavující schůzi, která se uskuteční v nejbližším možném termínu po uvolnění možnosti shromažďování, které je ohlášeno na 26. 4. 2021, respektive jednání o rozvolňování. Nejzazší termín pro uspořádání schůze je stanoven na 7. 5. 2021. Po tomto termínu by se pochopitelně zahájení ligy oddálilo, tj. květnové závody by se rušily, lépe však přeložily na pozdější možný termín. Obdobně by se postupovalo dále, reagovalo by se na nejnovější trendy. Po roce s omezeními je zjevné, že zrušit nebo uzavřít cokoli a kdykoli, není problém. Rozjezd ligy bude samozřejmě také záviset na podmínkách, které budou rozvolňování provázet. Určitě letošní ročník nebude probíhat v módu 2019, ale minimální podmínky pro komfort závodníků a pořadatelů musí být zaručeny. Omezení nástupů a vyhlášení je to nejmenší a technicky proveditelné, co by nás mohlo potkat, rovněž pohyb s nějakou ochranou úst, hygienické podmínky při občerstvení apod. nebudou problémem. Určitě bude problém počet povolených osob, případné testování a další. Věřme, že se situace natolik zlepší, že spousta preventivních úkonů odpadne.
Co se týká pravidel, v podstatě základní rámec úprav byl proveden vloni před předpokládaným rozjetím omezeného ročníku. I do budoucna se počítá s uvolněním pravidla o půjčování a hlavně s maximálně možnými úlevami pro pořadatele. Vše bude dohodnuto na výše zmíněné schůzi. O termínu a místu budete včas informováni na stránkách ŽL. Ve hře samozřejmě bude i posílení pravomoci o změnách v průběhu seriálu v reakci na aktuální vývoj, a nebudou to prkotiny jako nesešroubované savice či změna úhlů na rozdělovači. :-D
Konstruktivní a podnětné postřehy jsou vítány, věřme, že se v co nejbližší době setkáme osobně. Požárnímu sportu a Žďárské lize zvlášť – ZDAR!
VR ŽL

Napsal: Hans Cirkus
Kontakty: vedení Žďárské ligy, správce webu
Programování Martin Kaman, grafika Zuzana Kamanová